Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mô tô – xe máy

Loại hình bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Theo như tên gọi thì được hiểu đây là sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.
. “Bên thứ ba” là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:
a) Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;
b) Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;
c) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

Đối tượng bảo hiểm xe máy
xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy … được quy định theo Nghị định 103/2008ND-CP

Số tiền bảo hiểm TNDS xe máy
– 30.000.000 đồng/tài sản/vụ
– 50.000.000 đồng/người/vụ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mô tô – xe máy

Phạm vi bảo hiểm xe máy
1. Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Loại trừ (bảo hiểm xe máy)
1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.
2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
6. Chiến tranh, khủng bố, động đất.
7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.