Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện mô tô – xe máy

Đối với loại hình bảo hiểm này khi xảy ra sự cố tai nạn, ngoài việc Công ty bảo hiểm bồi thường TNDS cho bên thứ 3 như trên thì phí bảo hiểm tự nguyện 10.000đ này sẽ còn bảo hiểm cho bên thứ 2 (người tham gia bảo hiểm) tối đa là 5 triệu đồng/người/vụ, tối đa không quá 2 người ngồi trên xe.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện mô tô – xe máy

Mua bảo hiểm mô tô, xe máy là điều bắt buộc, là việc rất cần thiết và có lợi cho mỗi chủ xe cơ giới, khi đây là phương tiện chính và là tài sản quen thuộc của mỗi gia đình Việt Nam.