Bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy

Xe cơ giới là tài sản lớn cần được bảo vệ, việc tham gia bảo hiểm xe cơ giới giúp bạn bảo vệ được tài sản của mình một cách tốt nhất.
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Vật chất xe cơ giới
PHẠM VI BẢO HIỂM
– MIC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe và/hoặc lái xe trong những trường hợp sau:
+ Đâm va, lật đổ;
+ Cháy, nổ;
+ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên như: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá;
+ Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe;
+ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe và có kết luận của cơ quan Công an về việc mất cắp, mất cướp đó;
+ Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác.

Bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy

– Ngoài ra, MIC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:
+ Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.
+ Chi phí giám định tổn thất nếu thuộc phạm vi bảo hiểm.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Tính theo giá thị trường của xe tại thời điểm xe tham gia bảo hiểm.