Honda Việt Nam lãi gần 9.000 tỉ đồng/năm

Honda Việt Nam thành lập năm 1996, là công ty liên doanh gồm 3 đối tác: Công ty Honda Motor (Nhật Bản – góp 42% vốn), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan 28%), Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam (30%). Hiện Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,5 triệu xe, 1 nhà máy sản xuất ô tô. Sau 20 năm, Honda Việt Nam bán ra gần 20 triệu xe máy, 44.000 ô tô (tính từ năm bắt đầu hoạt động 2006).

Honda Việt Nam lãi gần 9.000 tỉ đồng/năm

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm 2015, Honda Việt Nam bán ra 1.997.057 xe máy các loại, tăng 4,5% so với năm 2014, trong bối cảnh toàn thị trường xe máy Việt Nam đạt 2.849.066 xe, tăng 5,1% so với năm trước.

Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2015, Honda Việt Nam bán ra 8.312 ô tô các loại, tăng 28% so với năm 2014 ( toàn thị trường 245.000 xe, tăng 55%).

Mặc dù doanh số ô tô tăng cao nhưng tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận từ kinh doanh ô tô Honda thường chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu, lợi nhuận của Honda Việt Nam. Điều này cho thấy lợi nhuận sau thuế từ hoạt động xe máy của Honda Việt Nam năm 2015 vừa qua đạt mức tăng “khủng” ngay cả khi doanh số bán tăng thấp hơn mức tăng chung toàn thị trường.

Honda Việt Nam thành lập năm 1996, là công ty liên doanh gồm 3 đối tác: Công ty Honda Motor (Nhật Bản – góp 42% vốn), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan 28%), Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam (30%). Hiện Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,5 triệu xe, 1 nhà máy sản xuất ô tô. Sau 20 năm, Honda Việt Nam bán ra gần 20 triệu xe máy, 44.000 ô tô (tính từ năm bắt đầu hoạt động 2006).